Terapeutisk Baggrund


Psykoterapi

Jeg er uddannet Essentielt Integrativ Psykoterapeut (EI-Terapeut) på den 4-årige terapeut uddannelse på Essentielt Institut i Aarhus i 2019. Uddannelsen anser krop, psyke og helbred for at være ét og integrerer relevante metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger, værktøjer og videnskab. Bl.a. er jeg meget inspireret af Peter Levine, der beskriver, hvordan chok sætter sig i kroppen som fastlåst energi.


Mange har den oplevelse, når de går i terapi, at alt skal endevendes og snakkes igennem til mindste detalje. Derved gennemlever klienten traumerne igen og igen. I EI-metoden behøver vi ikke at endevende alt, men blot at "dyppe tåen". Det opleves derfor som en meget blid men effektiv metode.

 

Chok forløsning med øjenbevægelser

En af de metoder, jeg benytter, når jeg møder en klient med traumer og chok er, at forløse traumet med øjenbevægelser. Erindringer lagres via sanserne. Det vil sige, at hver gang vi genkalder os et minde, er det via enten et billede, vi ser for os af en situation (visuelt), en stemme eller en lyd, vi kan huske (auditivt), et kropsligt minde; f.eks. at genkalde fornemmelsen af, at ”hun skubbede mig” (kinestetisk). Der kan også være tale om lugte/ dufte (olfaktorisk) eller en genkendelig smag (gustatorisk). Endelig kan der være erindringer, der har sat en indre (oftest negativ) dialog i gang, der kører som en grammofonplade igen og igen (selvsnak; "jeg gør det ikke godt nok" eller "suk, dette sker for mig igen og igen").

 

Jeg rejste rundt med rygsæk i Indien da jeg var 19 år gammel. Hver gang jeg, den dag i dag, befinder mig et eller andet sted, hvor der lugter af et helt specielt mix af bilos og morgendis – så er jeg tilbage i New Delhi – Indiens hovedstad - med mennesker vrimlende alle vegne og masser af skønt kaos. Det undrer mig hver gang, at lige præcis den kombination af bil-os og menneskemylder kan hensætte mig i nogle helt specifikke melankolske, oplevelsesrige og fuldstændigt fremmedartede minder…

 

Prøv at lægge mærke til næste gang, du lytter til en person, der genfortæller et traumatisk øjeblik. Betragt øjnenes bevægelser. Med lidt træning, kan du blive skarp på, hvad der sker. Oftest kigger vi opad til siden, når vi fortæller om et visuelt minde. Vi kigger ud til siden, hvis vi snakker om noget, vi hørte – og vi kigger ned til siden, hvis vi fortæller om noget, vi erindrer kropsligt; noget vi har mærket fysisk engang. Der er en mængde af variationer af disse øjen-bevægelser, men de nævnte er ret tydelige.

 

Derud over vil fortællerens øjne oftest fiksere sig på et imaginært punkt, hvis der er tale om et meget slemt minde. Når man spørger, hvad han/hun ser – er det ofte det traumatiske øjeblik, de ser. Øjnene har ”låst sig fast”, ligesom energien har låst sig fast i chok-øjeblikket. Vi kalder denne fastlåsning af øjnene i chokøjeblikket for en ”Synæstesi”

 

Det kan for eksempel være sådan en fastlåsning, jeg tager udgangspunkt i, når jeg forløser chok med øjenbevægelser. Det gør jeg fordi, at når øjnene kan låses fast i chok øjeblikket (synæstesien), så kan chokket også forløses igen ved at øjnene ”giver slip” igen.

Mange beskriver det som om, der pludselig er noget der "slipper" eller at energien flyder frit igen, og at de lige pludselig ikke kan fokusere på det ubehag, der har været i forbindelse med mindet. Ofte kommer der træthed, ro og afklarethed. Nogen gange dukker nye minder op, og så kan vi komme et skridt dybere. Alt sker altid i klientens tempo, da det er vigtigt, at processen ikke forceres.


Krop & Psyke er ét
Efter endt psykoterapeut uddannelse hos Essentielt Institut i 2019 har jeg videreuddannet mig indenfor teorien om sammenhængen mellem krop og psyke. Jeg arbejder ud fra teorien om, at bag et hvert fysisk symptom er der en følelse – et konfliktchok. Teorien baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske – krop, miljø, ånd, tanker og følelser.
Nogen gange kan man mærke at livet ikke er i flow – at man ikke er rigtig glad, men det kan være svært at sætte en finger på, hvad der er galt. Nogen gange er det derfor i stedet via kroppens symptomer, vi skal finde vejen til løsningen. Alle veje fører til Rom.


Reiki Healing

Jeg er uddannet Reiki Healer (trin 1 & 2) i 2012 hos Reiki Mester Lene Dahl, Aarhus.

Reiki 3 er taget hos Reiki Mester Malene Dippel, Silkeborg, 2021.

En healing session varer typisk en lille time hos mig. Efter dit behov kombineres healingen evt. med terapi. Du ligger fuldt påklædt på briksen, og der spilles stille musik. Du får evt. et tæppe over dig, hvis du har brug for at være pakket godt ind. Jeg lægger mine hænder forskellige steder på din krop. De fleste kan mærke, hvordan varmen og roen spreder sig fra mine hænder. Nogle mærker meget mere. Der er ikke så vigtigt.


Ved healing sker der det, at energi trækkes af healeren fra universtes uudtømmelige kilde og kanalisereres videre til dig. Healingen tilpasses dig og dine behov, og din krops evne til at modtage energien der, hvor du er i dit liv lige nu.